+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 37001 oraz projektem ustawy o jawności życia publicznego

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
QMS / KOR System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 37001 oraz projektem ustawy o jawności życia publicznego

1 dzień

06 ---

---

26 ---

---

Zakres szkolenia:

 • Polityka antykorupcyjna NATO.
 • Wymagania projektu ustawy o jawności życia publicznego w zakresie opracowania i stosowania procedur antykorupcyjnych.
 • Norma ISO 37011 Anti-bribery Management Systems.
 • Przeciwdziałanie korupcji oparte na zarządzaniu ryzykiem.
 • Specyfika ryzyk korupcyjnych w sektorze obronnym.
 • Rodzaje przestępstw korupcyjnych w sektorze publicznym i gospodarczym.
 • Jak ocenić stopień zagrożenia i odporności jednostki na ryzyka korupcyjne?
 • Postawy kadry zarządzającej. Deklaracja antykorupcyjna.
 • Role w organizacji w skutecznym systemie antykorupcyjnym.
 • Procedury analizy i zarządzania ryzykiem korupcyjnym.
 • Propozycje korupcyjne - wzorcowa procedura reagowania i wyjaśniania.
 • Procedury ochrony sygnalistów.
 • Czarne kasy i inne mechanizmy finansowania łapówek – zapobieganie.
 • Klauzule antykorupcyjne w umowach.
 • Due diligence.
 • Konflikt interesów: czym jest i jak go unikać?
 • Procedury zarządzania konfliktem interesów. Kodeksy etyczne. Wytyczne w zakresie przyjmowania i wręczania upominków i świadczeń.
 • Wyzwania i korzyści z certyfikacji.
 • Rzetelność stosowanych procedur antykorupcyjnych w kontekście potencjalnej kontroli CBA.


Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie sposobu opracowania i stosowania w jednostce sektora obronnego procedur antykorupcyjnych spełniających wymagania projektu ustawy o jawności życia publicznego z wykorzystaniem standardu ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

W szczególności:


 • Jakie wymagania dotyczące opracowania i stosowania procedur antykorupcyjnych przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego?
 • Jak przygotować i wdrożyć rzetelny system antykorupcyjny, który „obroni się” w przypadku kontroli CBA?
 • Jak wykorzystać w tym celu standard ISO 37001?
 • Na czym polegają przestępstwa korupcyjne i konflikt interesów?
 • Jak przygotować kodeks etyki i wymagane procedury antykorupcyjne w sposób dostosowany do specyfiki jednostki?
 • Jak prawidłowo rozdzielić zadania w jednostce?
 • Jakie praktyczne wyzwania stoją przed osobami opracowującymi i wdrażającymi procedury antykorupcyjne i jak sobie z nimi radzić?


Forma szkolenia:

Wykład, dyskusja, warsztaty - istnieje możliwość prowadzenia szkolenia metodą studiów przypadków dla konkretnych branż, w szczególności przemysłu obronnego, jednostek naukowo-badawczych, sektora publicznego, jednostek wojskowych.

Do kogo adresowana jest oferta:

Przedstawiciele najwyższego kierownictwa organizacji odpowiedzialni za planowanie rozwoju organizacji, osoby odpowiedzialne za wdrażanie procedur antykorupcyjnych, przedstawiciele średniej kadry kierowniczej i personel wykonujący zadania podatne na ryzyka korupcyjne, pełnomocnicy systemu zarządzania lub zintegrowanego systemu zarządzania, audytorzy wewnętrzni, doradcy ds. etyki.


Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

 • nabycie wiedzy w zakresie metod i technik wdrażania procedur antykorupcyjnych opartych na standardach międzynarodowych,
 • przygotowanie jednostki do spełnienia wymogów przewidzianych projektem ustawy o jawności życia publicznego,
 • ochrona kierownictwa jednostki oraz jednostki jako osoby prawnej przed odpowiedzialnością wynikającą z pozornego wdrożenia procedur,
 • nabycie umiejętności indywidualnych w zakresie unikania ryzyk korupcyjnych i konfliktu interesów.


Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.


Koszt szkolenia to: 500 zł netto + 23% VAT (615 zł brutto)


Cena obejmuje:

 • przeprowadzenie zajęć,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy,
 • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.