+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 z elementami EMAS oraz zmianami w ISO 14001:2015

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
EMS / ZSE System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 z elementami EMAS oraz zmianami w ISO 14001:2015 2 dni

---

--- ---

29 - 30

--- ---

Zakres szkolenia:

  • założenia i wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS),
  • praktyczne zasady wdrażania elementów SZŚ wg ISO 14001 i europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS,
  • przewidywany zestaw wymagań nowej normy ISO 14001:2015.


Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z zasadami projektowania elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 (wraz z przewidywanymi zmianami) oraz systemu EMAS.

Forma szkolenia:

Wykład, ćwiczenia, dyskusja.


Do kogo adresowana jest oferta:

Właściciele firm, osoby zarządzające firmami, managerowie, pełnomocnicy ds. zintegrowanych systemów zarządzania i SZŚ, auditorzy i specjaliści zarządzania środowiskowego, specjaliści ochrony środowiska i inni.

Korzyści dla uczestnika lub organizacji:

Zdobycie kompetencji niezbędnych dla auditora prowadzącego audity według kryteriów nowej edycji ISO 14001.

Zdobycie wiedzy umożliwiającej opracowanie, wdrożenie i doskonalenie SZŚ w swojej organizacji.
Zapoznanie się z praktycznymi możliwościami realizacji wymagań normy ISO 14001 (wraz z przewidywanymi zmianami) i europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Miejsce szkolenia:

Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 w budynku nr 135 w Warszawie.
Na specjalne życzenie Klienta i przy większej liczbie uczestników możemy zorganizować szkolenie w wybranym miejscu i czasie.

Koszt szkolenia to: 1000 zł netto + 23% VAT (1230 zł brutto)

Cena obejmuje:

  • przeprowadzenie zajęć,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch,
  • zaświadczenia imienne dla uczestników o odbytym szkoleniu.


Informacja o możliwym odwołaniu szkolenia:

CCJ zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem jego rozpoczęcia z uwagi na zbyt małą liczbę uczestników. W takim przypadku osoby zgłoszone będą powiadomione za pośrednictwem e-mail. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.