+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Komitety

Komitet honorowy

 • dr inż. Martin Dvořák - Defence Standardization, Codification and Government Quality Assurance Authority, Czech Republic,
 • inż. Emil Košút - Government Quality Assurance, DSCGQA Authority, Slovak Republic,
 • dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Główny Urząd Miar.


Komitet naukowy

 • dr inż. Witold Pokora - Wojskowa Akademia Techniczna – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS – Instytut Transportu Samochodowego – honorowy przewodniczący.


Członkowie:

 • dr hab. inż. Sławomir Augustyn – Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,
 • dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP - Uniwersytet Ekonomiczy w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
 • płk dr inż. Jacek Borkowski - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 • dr hab. inż. Marian Brzeziński, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr Ewa Dębicka - Instytut Transportu Samochodowego,
 • dr inż. Martin Dvořák - Defence Standardization, Codification and Government Quality Assurance Authority, Czech Republic,
 • prof. dr hab. inż. Jan Figurski - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska,
 • dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASW - Akademia Sztuki Wojennej,
 • dr inż. Joanna Jasińska - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr Paweł Kler - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. Lech Kościelecki - Wojskowa Akademia Techniczna
 • inż. Emil Košút - Government Quality Assurance, DSCGQA Authority, Slovak Republic.
 • dr Dorota Krupnik - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr hab. inż. Zdzisław Kurasiński, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Alicja Maleszka - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Płaczek - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
 • dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ - Politechnika Śląska,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,
 • dr inż. Marek Szudrowicz - Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,
 • dr inż. Paweł Ślaski - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS - Instytut Transportu Samochodowego,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań,
 • dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna,
 • dr inż. Piotr Waślicki - Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.


Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr inż. Witold Pokora


Członkowie:

 • Włodzimierz Gniewek,
 • Joanna Jasińska,
 • Tomasz Kabata,
 • Ewa Słowik,
 • Bartosz Woźniak.