+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Przeniesienie certyfikacji

Zapraszamy do przeniesienia certyfikatu do Centrum Certyfikacji Jakości. Dlaczego warto posiadać nasz certyfikat? W trakcie 15 letniej działalności naszą solidność i profesjonalizm doceniło i docenia wiele firm, o czym najlepiej świadczy liczba wydanych certyfikatów. Certyfikujemy organizacje niezależnie od branży i profilu działalności począwszy od jednoosobowych firm rodzinnych poprzez duże firmy związane z resortem obronnym, przemysłem i gospodarką narodową. Posiadamy akredytację PCA w ramach, której oferujemy certyfikację na zgodność z : ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, BS OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 oraz weryfikację EMAS. Nasza oferta pozwoli zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Możliwość posługiwania się rozpoznawalnym znakiem certyfikacji CCJ pozwoli Państwu na uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko finansowych, otwierając Państwu drogę do nowych możliwości rozwoju swojej firmy.


Nie zwlekaj z decyzją. Dołącz do nas.


Przeniesienie certyfikacji do CCJ przez organizację posiadającą aktualny ( w terminie ważności) certyfikat wydany przez inną akredytowana jednostkę certyfikującą wymaga analizy m.in.:


 • raportów z ostatniego cyklu certyfikacji,
 • niezamkniętych niezgodności (jeśli zapisano),
 • skargi klienta organizacji certyfikowanej (jeśli wystąpiły),


W zależności od stopnia złożoności struktury organizacyjnej, zakresu certyfikacji i udokumentowania SZ, proces początkowej certyfikacji może trwać od 10 do 30 dni ( w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony). Organizacja może ubiegać się o certyfikat w ciągu 7 dni od daty zakończenia auditu pod warunkiem spełnienia niżej określonych wymagań:


 • kompletności dokumentacji rejestrowej i auditowej,
 • uzyskania z I etapu auditu potwierdzenia na wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania (poprawność dokumentacji systemowej, wyniki auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, dowody skuteczności każdego procesu z uwzględnieniem wyrobów/świadczonych usług wynikających z zakresu certyfikacji, w tym procesów realizowanych na zewnątrz oraz systemu zarządzania jakością),
 • uzyskania z II etapu auditu obiektywnych dowodów na wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz procesów wynikających z wnioskowanego zakresu certyfikacji z uwzględnieniem wyrobów/świadczonych usług.
 • w przypadku stwierdzenia niezgodności:

  • do własnych wymagań Organizacji - wydanie certyfikatu może nastąpić wciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia Zespołu Ekspertów,
  • do wymagań w zakresie wnioskowanej normy - termin wydania certyfikatu jest uzależniony od zakończenia działań korygujących przez Organizację i przesłania dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności oraz od wydania orzeczenia Zespołu Ekspertów.Więcej informacji bezpośrednio w dziale certyfikacji:

Główny Specjalista ds. Certyfikacji

Wioletta Dąbrowska

tel.: 261 839 490